Rockman 10 - Uchu Kara no Kyoui - Soundtrack

Rockman 10 - Uchu Kara no Kyoui - Soundtrack

  • £18.99

Available to order (please allow 2 to 6 weeks for dispatch)

Composed by : Manami Matsumae, Yasuaki Fujita, Minae Fujii, Mari Yamaguchi, Yuko Takehara, Makoto Tomozawa, Shusaku Uchiyama, III and Akari Kaida and Takashi Tateishi.

  • Otaku code: 79154Y
  • Catalogue no.: INTIR-016
  • Barcode: 4582173560131
  • Release date: 23/3/2010
  • Condition: New
  • Format: 1 CD