Dawn Of Mana Seiken Densetsu 4 Original Soundtrack

  • £29.99

Available to order (please allow 2 to 6 weeks for dispatch)

Composed by : Kenji Ito, Tsuyoshi Sekito, Masayoshi Soken, Ryuichi Sakamoto, Hiroki Kikuta and Yoko Shimomura

Arranged by : Tsuyoshi Sekito, Junya Nakano, Masayoshi Soken and Hirosato Noda

  • Otaku code: 71982Y
  • Catalogue no.: SQEX-10083~86
  • Barcode: 4988601460651
  • Release date: 24/1/2007
  • Condition: New
  • Format: 4 CD set