Ten Plants 2 - Game Composer Music

  • £21.99

Available to order (please allow 2 to 6 weeks for dispatch)

Composed By: Nobuo Uematsu, Yasunori Mitsuda, Chinatsu Kuzuu, Katsumi

Tanaka, Toshiyuki Sasagawa, Takayuki Nakamura, Aki Hata, Katsuhiro

Hayashi, Seiichi Hamada, Koji Hayama.

  • Otaku code: 60359G
  • Catalogue no.: BICA-5002
  • Barcode: 4988102187057
  • Release date: 27/10/1999
  • Condition: New
  • Format: 1 CD