Super Bomberman R Original Soundtrack

  • £24.99

Available to order (please allow 2 to 6 weeks for dispatch)

Composed by : Seima Iwahashi, Daisuke Kikuta, Konami Kukeiha Club (Miki Higashino, Satoe Terashima, Kinuyo Yamashita)

  • Otaku code: 206207J
  • Catalogue no.: GFCA-432~3
  • Barcode: 4988602170344
  • Release date: 13/12/2017
  • Condition: New
  • Format: 2 CDs