WORLD OF FINAL FANTASY Original Soundtrack

  • £29.99

Available to order (please allow 2 to 6 weeks for dispatch)

Composed by : Masashi Hamauzu, Shingo Kataoka, Hayata Takeda, Nobuo Uematsu, Kumi Tanioka, Ryo Yamazaki, Ryo Shirasawa, Ryusuke Fujioka

  • Otaku code: 204035J
  • Catalogue no.: SQEX-10574
  • Barcode: 4988601465298
  • Release date: 2/11/2016
  • Condition: New
  • Format: 4 CD Box Set